Статии Означени со kancelariski

Light

Light
2 years warranty Light Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 65mm, nylon or alumin base, with 3D arms, and multiblock mechanism Работна фотеља со тврди тркалца 65мм,најлон црна база или алуминиумска база, 3Д раконаслони и мултиблок механизам MICRO FIBER LEATHER BLACK,Повеќе

Kind

Kind
2 years warranty Kind Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50mm, nylon or alumin base, with 3D arms, and multiblock mechanism Работна фотеља со тврди тркалца 50мм,најлон црна база или алуминиумска база, 3Д раконаслони и мултиблок механизам MICRO FIBER LEATHER BLACK,Повеќе

Kiev

Kiev
2 years warranty Kiev Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50 mm, metal chrome base, with metal chrome arms and sinhron mechanism with 2 handle Работна фотеља сo тврди тркалца 50 mm, метална хромирана база, метални хромирани раконаслони и синхрон механизамПовеќе

Zoе

Zoе
2 years warranty Zoе Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50mm, nylon base, with 3D arms, and multiblock mechanism. Работна фотеља, со тврди тркалца 50мм, најлон црна база, 3Д раконаслони и мултиблок механизам MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ EmptyПовеќе

Klass A/B

Klass A/B
2 years warranty Klass A/B Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 65mm, nylon base, with 3D arms,and multiblock mechanism. Работна фотеља со тврди тркалца 65мм, најлон црна база, 3Д раконаслони и мултиблок механизам. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. EditПовеќе

Concept

Concept
2 years warranty Concept Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with metal soft castors 65mm, alumin base, with arms, sliding seat and multiblock mechanism. Работна фотеља со метални гумирани тркалца 65мм, алуминиумска база, раконаслони подесување на седиште по длабочина и мултиблок механизам MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВОПовеќе

Fulcrum

Fulcrum
2 years warranty Fulcrum Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with soft castors, alumin base, with arms and multiblock mechanism. Работна фотеља со гумирани тркалца, алуминиумска база, раконаслони и мултиблок механизам. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. Edit pageПовеќе

Net

Net
2 years warranty Net Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with soft castors, metal black base, with arms and multiblock mechanism. Работна фотеља со гумирани тркалца, метална црна база, раконаслони и мултиблок механизам. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕПовеќе

Comfort

Comfort
2 years warranty Comfort Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with soft castors, alumin base, with arms and multiblock mechanism. Работна фотеља со гумирани тркалца, алуминиумска база, раконаслони и мултиблок механизам. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. Edit pageПовеќе

Zenda

Zenda
2 years warranty Zenda Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50 mm, metal chrome base, with metal chrome arms and multiblock mechanism. Работна фотеља сo тврди тркалца 50 mm, метална хромирана база, метални хромирани раконаслони и мултиблок механизам. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈАПовеќе

Новости

Во фокус

Локација