SX-99

2 years warranty

SX-99

Working chair with hard castors 50 mm, nylon black base, fixed mechanism
Работна столица со тврди тркалца 50 мм, најлон црна база, фиксен механизам

MICRO FIBER
LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR
IMIT.LEATHER
FABRIC KASE

МИКРО ФИБЕР
КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА
ЕКО КОЖА
ШТОФ КАШЕ

Empty tab. Edit page to add content here.

Новости

Во фокус

Локација