SX-14 Kongres Benches

2 years warranty

SX-14 Kongres Benches

Visitor chair with metal construction in bench version with 2 to 5 seats
Конференциска столица на метална конструкција во изведба на клупа со можност за 2 до 5 седишта

MICRO FIBER
IMIT.LEATHER
FABRIC KASE

МИКРО ФИБЕР
ЕКО КОЖА
ШТОФ КАШЕ

Empty tab. Edit page to add content here.

Новости

Во фокус

Локација