Контакт

Контактирајте нѐ 24/7

Офис и Ко. е компанија создадена да ги задоволи вашите потреби за удобност при секојдневното работење.

Комфорот и задоволство во канцелариската работа се приоритети по кои се раководи проектирањето и производството на канцеларискиот мебел.

Разноликоста на модели и материјали дава можност за избор на најдобрата комбинација при опремување на Вашето работно место, без оглед каде тоа се наоѓа.

Контакт 25/09/2010
Адреса:
Мито Хаџи-Василев Јасмин
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон:
++ (389 2) 312 94 13
Факс:
++ (389 2) 321 66 89
Е-меил:
office@officeandco.com.mk
Користете ја формата подолу за да нѐ контактирате:
(задолжително, најмалку 2 карактери)
(задолжително)
(незадолжително)
(задолжително)

Новости

Во фокус

Локација