Канцелариски Фотељи

Fulcrum

Fulcrum
2 years warranty Fulcrum Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with soft castors, alumin base, with arms and multiblock mechanism. Работна фотеља со гумирани тркалца, алуминиумска база, раконаслони и мултиблок механизам. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. Edit pageПовеќе

Net

Net
2 years warranty Net Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with soft castors, metal black base, with arms and multiblock mechanism. Работна фотеља со гумирани тркалца, метална црна база, раконаслони и мултиблок механизам. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕПовеќе

Comfort

Comfort
2 years warranty Comfort Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with soft castors, alumin base, with arms and multiblock mechanism. Работна фотеља со гумирани тркалца, алуминиумска база, раконаслони и мултиблок механизам. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. Edit pageПовеќе

Zenda

Zenda
2 years warranty Zenda Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50 mm, metal chrome base, with metal chrome arms and multiblock mechanism. Работна фотеља сo тврди тркалца 50 mm, метална хромирана база, метални хромирани раконаслони и мултиблок механизам. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈАПовеќе

Kind

Kind
2 years warranty Kind Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50 mm, alumin base, with arms and multiblock mechanism. Работна фотеља сo тврди тркалца 50 mm, алуминиумска база, раконаслони и мултиблок механизам. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab.Повеќе

Vega

Vega
2 years warranty Vega Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50 mm, nylon black base, poliuretan arms and relax mechanism with 2 handles. Работна фотеља сo тврди тркалца 50 mm, пвц база, полиуретански раконаслони и релакс механизам со 2 рачки. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖАПовеќе

Start

Start
2 years warranty Start Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50 mm, nylon black base, with plastic arms and relax mechanism with 2 handles. Работна фотеља сo тврди тркалца 50 mm, пвц база, пвц раконаслони и релакс механизам со 2 рачки. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖАПовеќе

Ray

Ray
2 years warranty Ray Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50 mm, nylon black base, with plastic arms and relax mechanism with 2 handles. Работна фотеља сo тврди тркалца 50 mm, пвц база, пвц раконаслони и релакс механизам со 2 рачки. MICRO FIBER LEATHER BLACK, LEATHER COLOUR IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР КОЖА ЦРНА, КОЖА ВО БОЈА ЕКО КОЖАПовеќе

Gala

Gala
2 years warranty Gala Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50 mm, metal chrome base, with metal chrome arms and relax mechanism. Also avilable as visitor armchair with metal chrom construction upholstered Работна фотеља сo тврди тркалца 50 mm, метална хромирана база, метални хромирани раконаслони и релакс механизам. Исто така достапна и како конференциска столица на металнаПовеќе

Kent

Kent
2 years warranty Kent Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Working Armchair with hard castors 50 mm, metal chrome base, with metal chrome arms and relax mechanism. Also avilable as visitor armchair with metal chrom construction upholstered Работна фотеља сo тврди тркалца 50 mm, метална хромирана база, метални хромирани раконаслони и релакс механизам. Исто така достапна и како конференциска столица на металнаПовеќе

Новости

Во фокус

Локација