Конференциски Столици

Butterfly

Butterfly
2 years warranty Butterfly Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Visitor Armchair with metal black construction upholstered Конференциска столица на метална црна конструкција-тапацирана MICRO FIBER IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. Edit page to add content here.Повеќе

Slim Benches

Slim Benches
2 years warranty Slim Benches Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Visitor chair with metal construction in bench version with 2 to 5 seats Конференциска столица на метална конструкција во изведба на клупа со можност за 2 до 5 седишта MICRO FIBER IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕРПовеќе

Juvel

Juvel
2 years warranty Juvel Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Vaiting chair-PVC Конференциска столица-ПВЦ MICRO FIBER IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. Edit page to add content here.Повеќе

Atos

Atos
2 years warranty Atos Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Visitor chair with metal construction, wooden seet Конференциска столица на метална конструкција, дрвено седиште Empty tab. Edit page to add content here.Повеќе

SX-13 Miting

SX-13 Miting
2 years warranty SX-13 Miting Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Visitor chair with metal construction, upholstered Конференциска столица на метална конструкција, тапацирана MICRO FIBER IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. Edit page to add content here.Повеќе

SX-14 Kongres Benches

SX-14 Kongres Benches
2 years warranty SX-14 Kongres Benches Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Visitor chair with metal construction in bench version with 2 to 5 seats Конференциска столица на метална конструкција во изведба на клупа со можност за 2 до 5 седишта MICRO FIBER IMIT.LEATHER FABRIC KASEПовеќе

SX-14 Kongres +Gray/Net/Prizma

SX-14 Kongres +Gray/Net/Prizma
2 years warranty SX-14 Kongres +Gray/Net/Prizma Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Visitor chair with metal construction with upholstered, net or PVC back Конференциска столица на метална конструкција, тапациран, мрежест или ПВЦ наслон MICRO FIBER IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. EditПовеќе

Strike

Strike
2 years warranty Strike Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Visitor chair with metal chrome construction upholstered Конференциска столица на метална хром конструкција-тапацирана MICRO FIBER IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. Edit page to add content here.Повеќе

Shell

Shell
2 years warranty Shell Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Visitor chair with metal chrome construction upholstered Конференциска столица на метална хром конструкција-тапацирана MICRO FIBER IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. Edit page to add content here.Повеќе

Skver

Skver
2 years warranty Skver Опис | DescriptionМатеријали | FinishesОпции | Options Visitor chair with metal construction upholstered Конференциска столица на метална конструкција-тапацирана MICRO FIBER IMIT.LEATHER FABRIC KASE МИКРО ФИБЕР ЕКО КОЖА ШТОФ КАШЕ Empty tab. Edit page to add content here.Повеќе

Новости

Во фокус

Локација